English contents Skalere tekst Øke kontrast

10


NAV                                                                            
 

 

Oppfølging hos NAV

 

Oppfølging er et tiltak som kan være aktuelt for deg som trenger støtte for og klare å skaffe eller beholde en jobb, og som har behov for mer omfattende oppfølging enn NAV kan tilby. Tiltaket skal være tilpasset dine behov ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet.                                                                                                                           

 

 

Tilbake til start
Sist oppdatert den 09.sep.2015