English contents Skalere tekst Øke kontrast

11


BVGS
 

 

Tjenester hos skolerådgiver og miljøtjeneste

 

Rådgivertjenesten hva kan vi bidra med?

  • - Studie og yrkesveiledning
  • - Karriereveiledning og interessetester
  • - Søknader til videre skolegang og informasjon om utdanningsmuligheter
  • - Samtale om personlige, sosiale og faglige utfordringer
  • - Spørsmål vedr. lånekassen
  • Avklare/oppklare alt som påvirker ditt læringsmiljø/utdanning

Kontortide: Se oppslag i klasserom og på kontordøren

Kontaktperson : Sturla Johansen 75009922 / 99364906

 

Miljøtjenesten

Vår målsettning er å følge opp elevene ved Brønnøysund VGS, med særlig forkus på hybelelever, for å stimulere til trivsel både på skolen og i fritiden

Kontaktperson: Gry Viksjø 75009954 / 95175935

 

Andre valg

                                                                                               Sist oppdatert den 09.sep.2015