English contents Skalere tekst Øke kontrast

8. mai markering


  • 08. mai 2014, kl 13:00 - 15:00

Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen markeres i Brønnøysund. kl. 13.00 – bekransning av bauta "Krigens ofre" utenfor Brønnøy kirke. kl. 13.30 – orientering / omvisning / bevertning på nye Brønnøysund videregående skole. Alle er velkommen, spesielt pensjonister og veteraner.
Sist oppdatert den 09.sep.2015