English contents Skalere tekst Øke kontrast

Faglenker - barnehage


 

Lov om barnehager Barnehageloven
Foreldrebetaling i barnehager Forskrift
Barnevernloven Hjelpetiltak for barn og barnefamilier §4-4
Saksbehandlingsregler Forskrift - saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage
Rammeplan Barnehagens innhold og oppgaver
Temahefter Rammeplan for barnehagen
Veileder
Godkjenning av barnehager
Barneombudet  
   


 
Sist oppdatert den 08.feb.2016