English contents Skalere tekst Øke kontrast

Helsestasjon


Overordnet mål:

 • Helsestasjon skal være et lavterskel tilbud.
 • Helsestasjonen skal tilby vaksinasjon og foreldreveiledning om barns utvikling.
 • Helsestasjon skal iverksette tilbud om utvidet støtte og hjelp ved behov.
 • Helsestasjon skal tilrettelegge for barn og foresatte med flerkulturell bakgrunn.

Servicemål

 • Helsestasjon skal være lett tilgjengelig
 • Helsestasjon tar kontakt med barnets foresatte innen 14 dager etter hjemkomst.
 • Helsestasjon tilbyr statlig vaksinasjonsprogram for alle barn.

Hva inneholder tjenesten:

 • Foreldreforberedende kurs som skal styrke foreldrenes kunnskaper om samliv, graviditet, fødsel og barseltid.
 • Helseundersøkelser/ konsultasjoner i førskole alder: Hjemmebesøk, barseltreff, 6 uker, 3 mnd, 4mnd fysioterapeut, 5mnd, 6 mnd, 8 mnd, 11 mnd, 1 år, 15 mnd. 2 år, 4 år. Legeundersøkelse av alle barn ved 6 uker, 6 mnd, 1 år, 2 år. Tettere oppfølging ved behov. Lav terskel.
 • Bruk av tolketjeneste ved behov
 • Ved behov samarbeid med andre faggrupper i kommunen og henvises det til spesialisthelsetjenesten.
 • Vaksinasjon i henhold til Statens nasjonale barnevaksinasjonsprogram. Tilbud om f. eks vaksiner mot difteri, stivkrampe, kikhoste, meslinger, kusma, rødehunder, polio, tuberkulose, hepatitt, hjernehinnebetennelse.
 • Opplysning og rådgivningsarbeidet omfatter blant annet disse temaene: Amming, samspill foreldre/ barn, søvn, kosthold, tannhelse, bevegelsesutvikling, språkutvikling, tilknytning venner/ sosialt nettverk, fysisk og psykisk utvikling, fysisk aktivitet, tobakk, rus, inneklima, allergi, skade og ulykkesforebygging, omskjæring og samliv.

Hvem kan få tjenesten

 • Alle barn mellom 0-6 år og deres foresatte som bor fast eller oppholder seg midlertidig i Brønnøy Kommune har rett på helsestasjonstjeneste.

Tilgjengelighet

 • Det er en helsestasjon i Brønnøysund.

Brønnøy helse- og omsorgssenter Skulesvei 13, 3. etasje.

 

Hva forventes av brukeren

 • Helsestasjonsvirksomheten er basert på et samarbeid mellom barnets foresatte og helsestasjonens personell.

 

Hva koster tjenesten?

 • Tjenesten er gratis. Timebestilling.

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Praktiske opplysninger

Helsesøster og lege samarbeider med fysioterapeut, psykolog, fastlege, og spesialist-helsetjenesten. Det er også samarbeid med barnehager, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barneverntjenesten og skolehelsetjenesten.

 • Du får informasjon om helsestasjonen ved å henvende deg til kommunens servicekontor.
 •  Tlf 750 12000.

 

 • Alle ansatte har taushetsplikt.Sist oppdatert den 08.feb.2016