English contents Skalere tekst Øke kontrast

Jordbruk


Jordbruk

Saksbehandler
Julie Johnsen
Tlf 75012080
E-post

Saksbehandler
Solfrid Sivertsen
Tlf 75012085
E-post

   

Hovedområder

  • Behandling av jordlovsaker, herunder delingsaker og omdisponering
  • Behandling av konsesjonslovsaker, herunder bo- og drivepliktsaker
  • Forvaltning av driftstilskudd og refusjonsordninger etter jordbruksavtalen
  • Forvaltning av ulike virkemiddelsordninger i jordbruket
  • Forvaltning av statstilskudd og lånemidler til investeringer fra Innovasjon Norge
  • Jordbruksfaglig rådgivning
  • Saksbehandling av jordbrukssaker til politisk behandling.Sist oppdatert den 09.sep.2015