Kurs for pårørende til personer med demens

tirsdag 30. januar 2018 18:00 - tirsdag 27. februar 2018 20:30

Informasjon

Pårørendeskole er et kurstilbud til pårørende og nære venner til en person med demenssykdom.  Kurset går over fem samlinger, tirsdager klokken 18:00- 20:30. Påmeldingsfrist er satt til 26.01.2018.

Hva er pårørendeskolen? 
Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får pårørende kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, pårørende og øvrige familie. Pårørende treffer andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser at deltakerne har stor nytte av å delta på kurs. Informasjon og støtte kan redusere pårørendes omsorgsbelastninger og føre til en bedre hverdag både for pårørende og den som er syk.

Temaer på kurset 
Kurset er lagt opp som 5 samlinger over 5 uker med følgende temaer: Demenssykdommene - sykdomslære

  • Kommunikasjon med personer med demens
  • Pårørendes opplevelse og egenomsorg
  • Lovverket
  • Informasjon om tilbud i kommunen i regi av det offentlige og frivillige instanser

Praktiske opplysninger 
Samlinger på følgende datoer:
30.01., 06.02., 13.02., 20.02. og 27.02.2018.
Klokkeslett: 18-20.30 alle datoer.
Påmeldingsfrist: 26.01.2018.  

Kursavgift: kr. 400,- per deltager (inkluderer kursmateriale og servering) (kr. 200,- per ekstra familiedeltager)
For nærmere opplysninger, kontakt: Hukommelsesteam ved leder Annie Bratås 
Telefon: 75 01 29 10    Mobil: 411 05 682         E-post: annie.bratas@bronnoy.kommune.no

Link til:

www.nasjonalforeningen.no – Organiserer landets demensforeninger 
www.helsedir.no – Dokumenter om nasjonale satsninger innen demensomsorgen 
www.aldringoghelse.no – Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse 

http://www.nasjonalforeningen.no

Sted

Brønnøy helse-og omsorgsenter 1 etg
 

Kontakt

Legg til hendelsen i din kalender