Informasjonsmøte om Inn på tunet

torsdag 6. desember 2018, 11:00 - 13:00

Informasjon

Fylkesmannen i Nordland, og Bindal-, Brønnøy-, Sømna-, Vega-, og Vevelstad kommune inviterer til et informasjonsmøte om Inn på tunet. Det blir lunsjservering. 

Til ansatte i kommunen, på NAV eller annen virksomhet og har ansvar for å gi et tilbud til
  • skoleelever som har utfordringer i skolehverdagen
  • hjemmeboende personer med demens
  • unge personer som står utenfor arbeidslivet og har behov for rutiner slik at de mestrer livet og motiveres til arbeidslivet
  • foresatte som trenger avlastning
Til gårdbrukere som vurderer Inn på tunet som en mulighet for ny næringsvirksomhet på sin gård og
  • vil lære mer om Inn på tunet
  • bli kjent med godkjenningsordningen til Inn på tunet
  • ønsker informasjon om hvilke behov kommunen har for Inn på tunet-tjenester

Sted

Brønnøy Rådhus
 

Kontakt

Legg til hendelsen i din kalender