Pårørendeskole

tirsdag 29. januar 2019, 18:00 - 18:00

Informasjon

Hukommelsesteamet i Brønnøy starter kurs 29.01.2019.  Pårørendeskole er et kurstilbud til pårørende og nære venner til en person med demenssykdom. Påmeldingsfrist 25.01.2019.

MELD DEG PÅ PÅRØRENDESKOLEN!

Hukommelsesteamet i Brønnøy starter kurs for pårørende til personer med demens 29.01.2019 på Brønnøysund Helse – og omsorgssenter, kantina i 1. etg.  Pårørendeskole er et kurstilbud til pårørende og nære venner til en person med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Vi oppfordrer helsepersonell til å informere aktuelle pårørende om dette tilbudet. Påmeldingsfrist er satt til 25.01.2019.

 

Hva er pårørendeskolen?

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får pårørende kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, pårørende og øvrige familie. Pårørende treffer andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser at deltakerne har stor nytte av å delta på kurs. Informasjon og støtte kan redusere pårørendes omsorgsbelastninger og føre til en bedre hverdag både for pårørende og den som er syk.

Temaer på kurset

Kurset er lagt opp som 5 samlinger over 5 uker med følgende temaer:

 • Demenssykdommene – sykdomslære
  v/spesialsykepleier Heidi Kristin Sæthre
   
 • Kommunikasjon med personer med demens
  v/Kløveråsen kompetansesenter
   
 • Pårørendes opplevelse og egenomsorg
  v/pårørenderepresentant
   
 • Lovverket
  v/kommunens hukommelsesteam
   
 • Informasjon om tilbudet i kommunen i regi av det offentlige og frivillige organisasjonene.
  v/kommunens hukommelsesteam

 

Praktiske opplysninger

Sted: Brønnøysund Helse – og omsorgssenter

Samlinger på følgende datoer: 29.01., 05.02., 12.02., 19.02. og 26.02.2019.

Klokkeslett: 18-20.30 alle datoer.

Påmeldingsfrist: 25.01.2019.         

Kursavgift: kr. 400,- per deltager (inkluderer kursmateriale og servering) (kr. 200,- per ekstra familiedeltager)

 

For nærmere opplysninger, kontakt: Navn: Annie Bratås, leder Tjenestekontoret/hukommelsesteam

Telefon: 75 01 29 10    Mobil: 411 05 682   E-post: annie.bratas@bronnoy.kommune.no

 

 

www.nasjonalforeningen.no – Organiserer landets demensforeninger

www.helsedir.no – Dokumenter om nasjonale satsninger innen demensomsorgen 

www.aldringoghelse.no– Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse 

 

 

 

Pris voksen: 400

Sted

Brønnøy helse-og omsorgsenter 1 etg
 

Kontakt

Hukommelsesteam Brønnøy
 

Annie Bratås, leder Hukommelseteam
Legg til hendelsen i din kalender