English contents Skalere tekst Øke kontrast

Kurlturvernplan for Brønnøy 2006-2009


Brønnøy kommune har i samarbeid med ulike kulturverninteresser utarbeidet ”Kulturvernplan for Brønnøy 2006-2010”.


Planen har tittelen ”I historiens lys” og forsøker å leve opp til dette ved gi en oversikt over Brønnøys historie. Dette ved ”historiske tidsepoker”, ulike ”kulturvernaktiviteter” samt ”anlegg og areal for kulturvern”. Denne katalogen over status og utfordringer i Brønnøy leder fram til ”Handlingsprogram 2006-2010”.
 

Her finner du oversikten over saken.

Kulturvernplan for Brønnøy 2006-2010.
Sist oppdatert den 08.feb.2016