English contents Skalere tekst Øke kontrast

Barnehager-kommunale


 

Velkommen til Brønnøy kommunale barnehager

   

Her finner du en oversikt og aktuell informasjon om barnehagene som er organisert under VO5 Brønnøysund Barnehager.

Ønsker du søknadsskjema for barnehageplass så finner du dette under
menypunktet skjema

 

 

Standarder og kvalitet i våre avdelinger

Barnas leke-og oppholdsareal: Alle de kommunale barnehagene holder seg til veiledende norm, 4 m2pr barn over 3 år og 5.3 m2 pr barn under  3 år.

God pedagogtetthet, 1 pedagog pr. gruppe på 18 barn i storbarnsbasene men  i Furutoppen har vi 2 pedagoger på 24 barn.
og - igjen litt ekstra for de aller minste. 1 pedagog pr. 6 - 7 barn.

Språkstimulerende opplegg i aldersinndelte grupperpå alle storbarnsbaser.
Vi bruker også observasjonsmateriellet ”TRAS”(tidlig registrering av språkutvikling),
de metodiske oppleggene ”Språk-sprell” og ”Snakkepakken”

Vi har etablert "språkhager" i hvert hus.

Språkstimulering, kunst/ kultur og kreativitet, sosial kompetanse og helsefremmende barnehager er satsingsområder i alle våre hus i 2014/2015.

Primærkontakt – når barn begynner hos oss får alle en primærkontakt

Fag - og utviklingsteam for faglig refleksjon og utvikling blant pedagogene.

Førskolegrupper for alle skolestartere. Noe ulikt innhold fra hus til hus
men alle bruker språksprell, et metodisk opplegg for språkbygging.

Høy kompetanse. Mange av assistentene har fagbrev som barne - og ungdomsarbeidere.

Lang erfaring og fartstid på personalet.

Voksentettheten er god. 3 barn pr. voksen på småbarnsbasene og 6 barn pr. voksen på storbarnsbasene. Alle våre småbarnsbaser har 2 pedagogiske ledere i hele stillinger.


 

Områdesjef

Gerd Strand
Mob. 97019965

 

  
Sist oppdatert den 08.sep.2016