English contents Skalere tekst Øke kontrast

Næring


 

Besøksadresse: Rådhuset, 8900 Brønnøsund, telefon 75012522, mobil 95933363

Næringssjefens hovedoppgave
Hjelper små og store næringsutøvere i Brønnøy og de som tenker å starte for seg selv. Vil ellers være medhjelper og døråpner mot andre myndigheter som Innovasjon Norge, fylkeskommunale og statlige myndigheter og vil være døråpner inn i Brønnøy kommunes saksbehandlingsapparat.

Strategisk næringsplan for 2010 - 2014

Næringssjef
Knut Horn

95933363
E-post

Brønnøysund
Sist oppdatert den 09.sep.2015