English contents Skalere tekst Øke kontrast

Personalet


Her er vi som jobber ved Hilstad oppvekstsenter

 

  Navn Funksjon
  Guri Karlsen Områdeleder
  Per Storevik Inspektør/lærer
  Einfrid Groven Kontorsekretær
  Lena Gabrielsen Kontaktlærer 1. og 2. klasse
  Rolf Ivar Logan Kontaktlærer 3. og 4. klasse /IT ansvarlig
  Solrunn Arnes Kontaktlærer 5. klasse
  Åse Grini Kontaktlærer 6. og 7. klasse / S-team
  Stein Estensen Kontaktlærer 8. klasse /S-team
  Jorunn Dalen Kontaktlærer 9. klasse
  Mona Sørhegge Kontaktlærer 10. klasse / tillitsvalgt utdf.
  Kirsten Jarholm S-team
  Berit Amundsen Kroppsøvingslærer/utstyrsansvarlig
  Randi Akseth Lærer / kulturkontakt
  Ingrid Stokka Lærer
  Ronica Johansen Assisten SFO
  Marit J. Hansen SFO
  May Fjelldalselv Assistent skole/SFO
  Erling Nordfjellmark Vaktmester
  Lisbet Dyrnes Bibliotekar
  Asbjørn Åshaug Bibliotekar
  Solveig Fjelldalselv Avdelingsleder barnehagen
  Merete Hansen Pedagogisk leder
  Anita Storvik Pedagogisk leder
  May Britt Lien Ped.leder + assistent
  Marit Øverås Assistent
  Lena Johansen Assistent
  Bente Flønes Assistent
  Unni Appelkvist Fagarbeider
  Eli Sørhegge Fagarbeider
  Jeanette Dypaune Assistent/vikarSist oppdatert den 15.sep.2015