English contents Skalere tekst Øke kontrast

Skogbruk


Skogbruk

     Fagkonsulent   

Jan Jensen

Jan Jensen
Tlf 75012093
E-post   

Hovedområder

  • Behandling av skoglovsaker
  • Skogbruksfaglig rådgivning
  • Forvaltning av ulike virkemiddelordninger i skogbruket
  • Saksbehandling av skogbrukssaker til politisk behandling
  • Administrasjon og kontroll av skogplanting, ungskogpleie og tynning
  • Kontroll og tilskuddsforvaltning av skogsveibygging
  • Vedlikehold av enkelttema i digitale kart: Arealressursfil(AR5), veifiler
  • Konstruere ulike digitale temakart for skogbruk og enkelte tema i kommuneplanens arealdel
  • Uføre samme skogbrukstjenester for Sømna kommune som for Brønnøy kommune Sist oppdatert den 20.mar.2017