English contents Skalere tekst Øke kontrast

Administrasjon


Her er en oversikt over Brønnøy kommunes administrative ledelse og tilhørende områder.

Søknader, brev m.m. bes sendt til kommunens servicekontor/postmottak med adressen postmottak@bronnoy.kommune.no

Men det er også mulig å ta kontakt med de ulike lederne direkte.

Administrative ledere og konsulenter:

 

Rådmann Pål Trælvik Tlf 75012002
Leder Plan/utvikling Gunvald Eilertsen Tlf 75012502
Økonomisjef  Frank Nilssen Tlf 75012030
Landbrukssjef Odd Reidar Johnsen Tlf 75012082
Leder eiendomsavd. Arnt Ståle Sæthre Tlf 75012508
Pedagogisk konsulent Knut Johansen Tlf 75012103
Teknisk sjef  Ole Bjørn Nilsen Tlf 75012505
Næringssjef Knut Horn Tlf 75012522

 
Sist oppdatert den 10.apr.2017