Besøkende til Velfjord omsorgssenter / Hestvadet (ihht råd fra Folkehelseinstituttet

• Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19 kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk.

• Pårørende eller andre som er i hjemmekarantene eller har luftveissymptomer, skal som hovedregel ikke komme på besøk.

• Det føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende.

• Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.

• Besøkende må gå direkte til og fra rommet/leiligheten og ikke oppholde seg i fellesarealer. 

• Besøkende må holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere enn den de besøker.

• Besøkende bør også holde minst 1 meters avstand til den de besøker, og en bør prøve å unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt.