Bli støttekontakt

Brønnøy kommune ønsker å komme i kontakt med positive, trygge og imøtekommende personer som kan tenke seg å være støttekontakt.

Vi søker utadvendte og ansvarsbevisste personer som har mulighet til å sette av 2-3 timer eller mer i uken. Du bør være over 18 år og i en stabil livssituasjon. Det legges vekt på personlig egnethet, interesser for å jobbe med mennesker og respekt for andre, du trenger ingen utdanning for å bli støttekontakt.

Vi tilbyr muligheter til å bli kjent med nye mennesker og til å utvide din horisont. Vi er opptatt av at det skal være meningsfylt for både deg og den du er støttekontakt for.

Det å være støttekontakt innebærer at man bistår et annet menneske med å få en meningsfull fritid, gjennom sosial deltakelse og utfoldelse.
Hensikten er å hjelpe den enkelte til å utnytte fritiden sin på en positiv og meningsfull måte.

Det å ha en støttekontakt kan gjøre stor forskjell i hverdagen til de som trenger det. Samtidig er det en meningsfylt oppgave som gir mye tilbake til den som gir av sin tid og omsorg.

Som støttekontakt får du lønn av kommunen for å hjelpe et annet menneske til å få et mer sosialt liv og en aktiv fritid. Mange trenger støttekontakt, enten fordi de ikke kommer seg ut på egenhånd eller fordi de trenger hjelp til å mestre forskjellige fritidsaktiviteter.

Brønnøy kommune tilbyr godtgjøring og utgiftsdekning etter faste satser.

Du må forstå samt skrive under på taushetserklæring.

Fra 01.01.17 kreves det politiattest fra alle som skal bli støttekontakt.
Du bør kunne binde deg i et års avtale, og det er en fordel om du har førerkort klasse B og bil. Støttekontakten skal ikke håndtere brukerens penger eller bankkort. Brukeren selv skal betale for varer og tjenester. Støttekontakten skal utføre aktiviteter sammen med bruker, og vil ikke få betalt for kjøring der brukeren ikke er med.

Nær familie og brukere av samme tjenester vil ikke bli benyttet som støttekontakt.

Ønsker du mer informasjon eller du ønsker å stille som kandidat for støttekontaktoppdrag, vil vi gjerne høre fra deg. Søknadskjema, klikk her . Papirsøknad og kan fås på Rådhuset eller Tjenestekontoret.

Gi oss en kort beskrivelse av hvem du er og hvilke interesser du har. Din søknad blir registrert og vurdert opp mot de behov som bruker har. Hvis det passer med interesser og disponibel tid, innkaller vi til intervju og kobler deg eventuelt til et oppdrag. Hvis du og den du skal være støttekontakt for "finner tonen" kan det bli et langt og meningsfylt bekjentskap.