Brønnøy dobler dosen

Brønnøy kommune fikk i dag en gladmelding om at vi får dobbelt opp med vaksinedoser i neste uke. Det betyr at vi i dag sender melding til alle innbyggere i aldersgruppen 75 til 84 med tilbud om vaksinering allerede i neste uke.

Brønnøy kommune er godt i gang med vaksineringen av innbyggerne, og mange har også fått dose nummer to. Vi begynner derfor å få en god del som er vaksinerte.

I opprinnelige planer skulle aldersgruppen 75-84 vaksineres fra og med uke 7. Men på grunn av at vi får dobbelt opp med doser starter vi nå i uke 5.

Dette er gledelig, men det betyr at vi er avhengig av å få svar fra så mange som mulig, sier assisterende helse- og omsorgssjef Tonje Johansen. Vi er forberedt på å ta unna det som kommer. Det viktigste er at ingen doser går til spille. Johansen håper derfor at innbyggerne har forståelse for at dette kommer litt brått på.

I Brønnøy kommune skal det settes til sammen ca 11.000 doser for å dekke befolkningen over 18 år. Dette skal etter planen skje før sommerferien, så det er mange som er involvert. Vaksineringen skal gjennomføres parallelt med alle andre helsetjenester.

Brønnøy kommune vil allerede i dag sende varsel på SMS via tjenesten Varsling24. Vi ber også i denne gang om at pårørende, venner og naboer hjelper til med å svare for de dette gjelder.

Brønnøy kommune har opprettet en egen telefontjeneste for spørsmål knyttet til vaksinering. Nummeret man kan ringe er 915 12 694. Telefonen er betjent fra kl. 09:00 til 14:00 alle hverdager.

Her kan spørsmål om vaksine og praktiske ting i den forbindelse besvares.

Denne telefonen må ikke forveksles med vår koronatelefon. Denne brukes kun til spørsmål knyttet til testing, smitte og restriksjoner.

Brønnøy følger fortsatt den oppsatte planen i prioriteringslisten for hvem som skal vaksineres først.

Dette er prioriteringsrekkefølgen slik FHI har beskrevet:

Prioritert vaksinasjon ved liten tilgang på vaksine 

Vi antar det i en god stund etter godkjenning av vaksinen vil være begrenset tilgang på vaksine slik at det ikke vil være vaksine tilgjengelig for alle grupper som er inkludert i koronavaksinasjonsprogrammet. 

For nå gjelder følgende prioriteringsrekkefølge i påvente av tilstrekkelig antall vaksinedoser:

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper, se omtale nedenfor
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper, se omtale nedenfor
 3. Alder 75-84 år  
 4. Alder 65-74 år og  
  Enkelte personer med høy risiko 18-64 år (se tilstander merket* i listen over) 
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand 
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand
 8. Alder 55-64 år  
 9. Alder 45-54 år 

Kommunene og helseforetakene må ha planer for hvordan man kan identifisere og gi tilbud om vaksine til personer i prioriterte grupper. Se omtale av dette i koronavaksinasjonsveilederen.

Folkehelseinstituttet vurderer at det ved årsskiftet 2020/2021 er betydelig fare for mange nye lokale utbrudd og regional økning de fire neste ukene. Utvalgte grupper av helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten prioriteres derfor sammen med beboere i sykehjem og personer 85 år og eldre. Kunnskap om den enkelte godkjente vaksines sikkerhet og effekt samt status for smittesituasjonen i landet vil avgjøre en eventuell utvidelse av denne anbefalingen for helsepersonell. Se kriteriene for prioritering av utvalgte helsepersonellgrupper her.

Helsepersonell som selv har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 følger prioriteringsrekkefølgen for tilhørende risikogrupper.