Brønnøy fiskevassdrag vil bli stengt for fiske fra 2021 hvis ikke grunneierne organiserer seg

Miljødirektoratet har lagt ut på høring nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag. Høringsfristen er 06.09.2020.

Høringsdokumentene er offentliggjort hos Miljødirektoratet: https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2020/juni-2020/nye-forskrifter-om-fiske-etter-anadrome-laksefisk-i-sjo-og-vassdrag/

I Brønnøy gjelder dette 9 vassdrag. Bakgrunnen for disse kan du lese om her. (PDF, 124 kB)