Brønnøy godt i gang med vaksineringen

Torsdag 7.1. startet Brønnøy kommune vaksineringen av innbyggerne. Første dose fikk Klara Nilsen (93) ved Brønnøy Sykehjem.
Sykepleier Anita Vikedal ga Klara den historiske vaksinedosen og ble assistert av sykepleier Sigrid Amalie Trælnes.

Ledende helsesykepleier Torun Gladsø er ansvarlig for opplæring og prosedyrer i forbindelse med vaksineringen og er glad for at man er kommet i gang. Første dag ble det satt ca 36 doser på sykehjemmet, sier Gladsø.

Jørn Georg Johansen er koordinator for vaksineprogrammet i Brønnøy. Han sier at målet er at ca 5.500 innbyggere skal være vaksinert til sommeren 2021. Det vil si at alle som vaksineres, skal ha to doser hver, med tre ukers mellomrom. Det betyr at det faktisk skal settes 11.000 doser i løpet av første halvår. Derfor er det mye som skal være på plass.

Det vil bli lagt opp til massevaksinering på samfunnshuset. Det viktigste er at alle følger med på den informasjonen som kommer fra kommunen. Det være seg pressemeldinger eller tekstmeldinger til den enkelte. Alle vil få en tekstmelding med tilbud om vaksinering. Da må man svare på tilbudet. Og det er viktig å huske at dersom man svarer JA, så må man også stille til andre dose etter tre uker.

Assisterende Helse- og Omsorgssjef Tonje Johansen er også glad for at vaksineringen er startet. Men presiserer at det tar en tid før at man kan åpne for flere besøkende på sykehjemmet. ­- Vi følger nasjonale og lokale anbefalinger for å unngå smitte blant våre pasienter.

Prioriteringsliste pr 7. januar

Det planlegges for vaksinering etter FHIs prioriteringsrekkefølge. Det innebærer at sykehjemsbeboere er de første som skal vaksineres.

Dette er prioriteringsrekkefølgen slik FHI har beskrevet:

Prioritert vaksinasjon ved liten tilgang på vaksine 

Vi antar det i en god stund etter godkjenning av vaksinen vil være begrenset tilgang på vaksine slik at det ikke vil være vaksine tilgjengelig for alle grupper som er inkludert i koronavaksinasjonsprogrammet. 

For nå gjelder følgende prioriteringsrekkefølge i påvente av tilstrekkelig antall vaksinedoser:

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper, se omtale nedenfor
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper, se omtale nedenfor
 3. Alder 75-84 år  
 4. Alder 65-74 år og  
  Enkelte personer med høy risiko 18-64 år (se tilstander merket* i listen over) 
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand 
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand
 8. Alder 55-64 år  
 9. Alder 45-54 år 

Kommunene og helseforetakene må ha planer for hvordan man kan identifisere og gi tilbud om vaksine til personer i prioriterte grupper. Se omtale av dette i koronavaksinasjonsveilederen.

Folkehelseinstituttet vurderer at det ved årsskiftet 2020/2021 er betydelig fare for mange nye lokale utbrudd og regional økning de fire neste ukene. Utvalgte grupper av helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten prioriteres derfor sammen med beboere i sykehjem og personer 85 år og eldre. Kunnskap om den enkelte godkjente vaksines sikkerhet og effekt samt status for smittesituasjonen i landet vil avgjøre en eventuell utvidelse av denne anbefalingen for helsepersonell. Se kriteriene for prioritering av utvalgte helsepersonellgrupper her.

Helsepersonell som selv har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 følger prioriteringsrekkefølgen for tilhørende risikogrupper.

Foto: Bård Pedersen, Brønnøysunds Avis