Brønnøy sykehjem åpner opp for besøkende

Brønnøy sykehjem åpner opp for å begynne å ta imot besøkende fra og med 14/5-20. Besøkstiden er i første omgang satt til 30 minutter per beboer x1 per uke for nærmeste pårørende og foregår på et tilrettelagt besøksrom, eventuelt utendørs dersom været tillater det. Regler om avstand og håndhygiene må følges. Besøk avtales direkte med den aktuelle bogruppen som skal besøkes. Besøkende pliktes til å svare på noen kontrollspørsmål på besøksdagen. Dette for å kunne beskytte beboerne mot eventuell smitte. Mer informasjon angående besøk kan fås hos bogruppen eller hos avdelingsleder. 

Telefonnummer:

Bogruppe 1 - 75012613
Bogruppe 2 - 75012623
Bogruppe 3 - 75012633
Bogruppe 4 - 75012643
Bogruppe 5 - 75012653
Bogruppe 6 - 75012663
Bogruppe 7 - 75012673