Brønnøy ungdomsråd er konstituert

Brønnøy ungdomsråd hadde tirsdag 19.11.2019 konstituerende møte. 

I høst trådte ny kommunelov i kraft og betyr at det nå er kommunestyret som formelt utnevner representantene til ungdomsrådet. Rådet konstituerer seg selv og velger leder, nestleder og sekretær. Nytt er også at ungdomsråd nå er lovpålagt og er sidestilt med øvrige råd og utvalg i kommunen. Rådet har møte- og talerett i formannskap og kommunestyre. Grunnet denne endringen har arbeidet med å få ungdomsrådet formelt utnevnt blitt forsinket. 

I møtet 19.11.2019 ble Magnus Iversen Holm valgt til ny leder av Brønnøy ungdomsråd. Han går i 10. klasse ved Salhus skole og er inne i sin andre periode i rådet. Under møtet sa Magnus at han vil jobbe for alle barn og unge i Brønnøy og gjøre ungdomsrådet til en tydelig stemme i saker som angår barn og unge. 

Othelie Dypaune ble valgt til ny nestleder i rådet. Hun går i 10. klasse ved Hilstad skole og har også sin andre periode i rådet. 

Øvrige medlemmer:

Aleksander Sund, Sindre Friksen og Runa Vandalsvik (representerer Brønnøysund videregående skole)

Sanna Skipsfjord og Alvilde Tilrem (representerer Brønnøysund barne- og ungdomsskole)

Oliver Sund (representerer sammen med Magnus Iversen Holm Salhus skole)

Frida Frydenlund (representerer sammen med Othelie Dypaune Hilstad skole)

Brønnøy kommune ønsker ungdomsrådet lykke til med arbeidet og ser frem til godt samarbeid i året som kommer.