Brønnøyhallen og Samfunnshuset stenges med umiddelbar virkning

I forbindelse med rutinemessig vann-prøvetaking iht. våre internkontrollrutiner har siste prøvesvar kommet med verdier over anbefalte grenseverdier.

Vi starter derfor umiddelbart straks-tiltak for å være på sikker side.