Bygging av DMS Sør-Helgeland vedtatt

Kommunestyret har 18.12 vedtatt bygging av DMS - Sør-Helgeland Distriktsmedisinske senter i Brønnøysund

Brønnøy kommune vil bygge et Distriktsmedisinsk senter for Sør-Helgeland i Brønnøysund, hovedsaklig for Helgelandssykehuset. Senteret oppføres i tilknytning til eksisterende Helsesenter i Brønnøysund. Nybygget vil bestå av to etasjer samt tekniske rom i tredje etasje. Totalt areal nybygg: ca. 2800 m² og ombygging ca. 500 m².
Prosjektet vil bli gjennomført som 5 entrepriser som blir lyst ut i henhold til følgende foreløpige fremdriftsplan:

K201 - Byggetekniske arbeider inkl. grunnarbeid, rigg & drift, fellesytelser, HMS osv.

Anbud ut 24.01.2020
Anbudsfrist 28.02.2020

K301 - Luftbehandling
K302 - Røranlegg
K401 - Elektrotekniske arbeider inkl. generator og automatisering
K621 - Heis

Anbud ut 07.02.2020
Anbudsfrist 13.03.2020

Felles befaring alle fag 12.02.2020