Den lokale koronatelefonen stenges i sommer.

Brønnøy kommune har besluttet at telefon knyttet til spørsmål rundt korona lokalt stenges i sommer – henvendelser rettes da til på servicetorget telefon: 75 01 20 00.
For legekontakt finner du telefonnummer her:

https://bronnoysundlegesenter.no/