Detaljreguleringsendring for del av Buøy sør

Brønnøy kommunestyre godkjente i møte 24. juni 2020, sak 51/20, privat detaljreguleringsendring for del av Buøy (PlanId 2017003) i Brønnøy.

Les kunngjøringen her.


​​​​