Ekstra tilskudd til trebruk i landbruket

Forskriften om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket er nå endret, slik at trebygg kan få ekstra tilskudd.

Tilskuddet er en del av investerings- og bedriftsutviklingsordningen som forvaltes av Innovasjon Norge, og kan gis i tillegg til det ordinære investeringstilskuddet med inntil 20 prosent ekstra av ordinært tilskudd. Det er en øvre grense på 400 000 kroner.

Ved utmåling av tilskuddet skal det skal tas hensyn til graden av trebruk i prosjektet.

Endringen trådte i kraft 1. januar 2020

Les mer på nettsidene til Landbruks- og matdepartementet.