Ekstremværet Elsa: Svært høy vannstand, oransje nivå

Varsel for strekningen Rørvik til Loppa: Mandag ettermiddag til tirsdag kveld er det ventet svært høy vannstand, estimert 65-80 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene.

Vannstanden er ventet å være på det høyeste omkring 12-15 om ettermiddagen og kl 00-03 om natten. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva.no

Se havnivå

Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander inne i naust og i strandsonen. Sikre verdigjenstander i lavtliggende kjellere ol.

Ta kontakt med kommunalteknisk beredskapstelefon 959 33 360 evt. Brannvesenet på 110 dersom du trenger bistand.