Eldre dokumenter på kommunens postliste

Vi gjør oppmerksom på at det framover vil legges ut dokumenter på postlisten som kan være flere måneder gamle. Dette skyldes et etterslep på journalføring av utgående dokumenter, som det nå jobbes med å komme à jour med.