Eldreråd 2019-2023 – Forslag på medlemmer

Eldreråd 2019-2023 – Forslag på medlemmer.

Har du forslag på personer som burde sitte i dette rådet, sender du forslaget til Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund eller på epost: postmottak@bronnoy.kommune.no

Flertallet av rådsmedlemmene skal være over 60 år, og begge kjønn skal være representert.                              
Send dine forslag på medlemmer til kommunen senest 27. oktober 2019.

Merk: Alle som lar seg verve til slikt verv, skal gi skriftlig samtykke til dette.

Link til veileder eldreråd: