Endring i lokalisering for testing corona.

Vi endrer lokalisering for testing Corona fra og med tirsdag 1. sept. 2020

 Vi endrer lokalisering for testing corona fra og med tirsdag 010920

 

Nytt sted;

Biskop Rosings gt (rett ved ROP tjenesten )

Innkjøring Kirkealleen og utkjøring Sivert Nielsens gt.  Skiltet.

Testing foregår ved telt.

 

Ikke lenger nødvendig å ringe legekontoret på forhånd for testing.

Testkriterier iht FHI;

Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19

Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene

Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 

 

Testing foregår mandag til fredag

Tidspunkt; 10:00 – 13:00  inntil videre

 

Unngå kø som strekker seg inn på hovedveien forbi kirken. Kom heller tilbake senere