Frist for etterregistrering for produksjons- og avløsertilskudd er 10. januar 2020

For søknadsåret 2019 kan bl.a. disse opplysningene etterregistreres til og med 10. januar:

  • Avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober
  • Dyr som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober

Mer informasjon og innlogging til elektronisk søknad finner du her.