Gårdsturisme og matopplevelser i Nordland, et fylkesmannprosjekt

Fylkesmannen er klar med et nytt tiltak i prosjektet Gårdsturisme og Matopplevelser  i Nordland. De lanserer i disse dager en studietur som tar sikte på å nå gårdbrukere og eiere av landbrukseiendommer som er interesserte i å starte opp med fisketurisme. Mer info finnes på fylkesmannens FB side og hjemmeside.