Godkjenningskurs for gårdbrukere som vil starte med Inn på tunet

Inn på tunet Norge SA arrangerer godkjenningskurs for gårder som vil bli Inn på tunet-godkjent. Kurset holdes på Saltstraumen hotell 21.-22. november.