Helikopterbefaring av høyspentnettet fra uke 39

I uke 39 starter Helgeland Kraft Nett helikopterbefaring av høyspentnettet på Helgeland. Viktig info til spesielt eiere av dyr på beite.
Les mer på: www.helgelandkraftnett.no/forside/helikopter.