Høring – endring i buss og båtruter

Nordland fylkeskommune har sendt ut en høring på forslag til reduksjon av buss- og båtrutetilbudet i Nordland. Dette bygger på tidligere vedtatt rammereduksjon til samferdsel i økonomiplanen.

Det vises til høringsbrev dat.18.10.2019 med vedlegg av foreslåtte rutereduksjoner.

Det foreslås følgende kutt i bussrutetilbud som berører Brønnøy kommune:

  • Rute 23-703 Mosjøen – Brønnøysund med avgang kl. 09.30 fra Mosjøen, mandag - torsdag
  • Rute 23-703 Brønnøysund-Mosjøen med avgang kl.13.30 fra Brønnøysund, mandag - torsdag
  • Rute 23-704 Brønnøysund – Sandnessjøen. Buss Brønnøysund-Forvik med avgang fra Brønnøysund kl. 20.35 på søndag
  • Rute 23-704 Sandnessjøen – Brønnøysund. Buss Forvik-Brønnøysund med avgang fra Forvik kl. 21.35 på søndag
  • Rute 18-144 Brønnøysund-Vennesund med avgang kl. 17.20 fra Brønnøysund, mandag – fredag
  • Rute 18-144 Vennesund – Brønnøysund med avgang kl. 18.15 fra Vennesund, mandag - fredag

Innspill og kommentarer til foreslåtte rutereduksjoner sendes Brønnøy kommune innen 15.11.2019 på epostadresse postmottak@bronnoy.kommune.no