Høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsendring Lille Brønnøya

Informasjon om høring finnes her