Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2018-2029 for Brønnøy kommune

Brønnøy planutvalg har i møte 14.3.2018 vedtatt å legge Kommuneplanens arealdel 2018-2029 for Brønnøy kommune, ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker jf. plan- og bygningslovens § 11-14.

Skriftlige uttalelser eller merknader til arealdelen kan sendes til: Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund, eller på epost til postmottak@bronnoy.kommune.no.

Frist for uttalelser/merknader er 18. juni 2018.

Plan- og saksdokumentene finner du her.