Høring: Søknad om ny oppdrettslokalitet Sjåvikodden

Kommunen har mottatt søknad fra Aquaculture Innovation om ny lokalitet Sjåvikodden.

Søknaden ligger nå til offentlig innsyn. Høringsfrist 9. august 2018

Les mer her