Høring – utbedring av bredbåndshastighet i Brønnøy

Brønnøy kommune vil søke om tilskuddsmidler for å kunne gjennomføre prosjekt med utbedring av bredbåndsdekning i kommunen.

Et kriterium for tildeling er at minst 80 % av de husholdninger som tilgodeses i prosjektet, har en bredbåndshastighet mindre enn 10 Mbits/sek. Et annet kriterium er at fritidseiendommer ikke er berettiget til støtte.

Les mer her