Influensavaksinering og prioritering av vaksine til risikogruppene

Billigere influensavaksinering for risikogruppene

Regjeringen har vedtatt at selve influensavaksinen skal være gratis til personer i risikogruppene. Samtidig settes et tak på egenandelen på selve vaksineringen på 50 kroner for de samme gruppene ved vaksinering hos fastlege. For dem som har frikort vil vaksineringen bli gratis.

Kostnadene ved vaksineringen av helsepersonell skal som tidligere dekkes av arbeidsgiver.

Alle influensavaksiner forbeholdt målgruppene frem til 1. desember

Vaksinene til målgruppene vil bli sendt ut fra FHI i oktober og november. Disse vaksinene skal bare gå til risikogruppene og helsepersonell. Helsedirektoratet har gjort vedtak om at alle influensavaksiner i det private markedet fram til 1. desember også skal forbeholdes målgruppene. Dette gjelder i første rekke vaksinene som er kjøpt inn av apotekene.

For å sikre at flest mulig personer i risikogruppene får tilbud om influensavaksine har Helsedirektoratet i samråd med fhi gjort et vedtak om at apotekene må forbeholde vaksinedosene de har til personer med økt risiko for alvorlig influensasykdom og helsepersonell.

Folkehelseinstituttet har denne sesongen anskaffet 1,2 millioner doser til målgruppene i programmet. Dette er betydelig flere doser sammenlignet med tidligere år, og om lag 50 prosent økning fra fjorårssesongen da vaksinasjonsdekningen var høyere enn noen gang tidligere.

Vi oppfordrer flest mulig i risikogruppene og helsepersonell til å ta vaksinen.  


Influensavaksine beskytter ikke mot covid-19

Influensavaksinen reduserer risikoen for alvorlig influensasykdom, men har dessverre ingen effekt mot covid-19.  De generelle smittevernrådene mot covid-19 har imidlertid også effekt mot influensasmitte, og etterlevelse av dem vil kunne bidra til en mer moderat influensasesong. 

– For de fleste friske personer er influensa en sykdom som går over uten behandling. Det viktigste tiltaket friske personer kan gjøre for å beskytte risikogruppene og seg selv mot influensasmitte er å følge rådene om hånd- og hostehygiene, holde avstand og være hjemme ved sykdom.  

Vaksinering av andre grupper må vente

Mange virksomheter i offentlig og privat sektor har hatt et ønske om å vaksinere sine ansatte mot influensa denne sesongen, blant annet for å redusere sykefraværet. Slik vaksinering må avvente lagerbeholdningen på apotekene etter 1. desember. Det er heller ikke åpnet for å prioritere personer i såkalte kritiske samfunnsfunksjoner.

– Vi har stor forståelse for at mange ønsker vaksinen i år, men risikogruppene og helsepersonell må komme i første rekke– Vi minner om at tiltakene mot covid-19 kan ha effekt på sirkulasjonen av influensavirus, noe som er en tilleggsmotivasjon til å holde avstand og være hjemme ved sykdom.

Farmasøytrekvirering

Fra og med i høst kan farmasøyter i apotek rekvirere og sette influensavaksine uten at pasienten må innom lege. På grunn av en mulig mangelsituasjon på vaksine og for å ivareta vaksinasjon av risikogruppene i størst mulig grad, er det lagt begrensinger på hvem som kan få influensavaksine i apotek. Fram til 1. desember vil influensavaksiner være forbeholdt risikogrupper og helsepersonell med pasientkontakt.

Vaksinasjon i apotek omfattes ikke av vaksinasjonsprogrammet og må betales av pasienten selv.

Dette er målgruppene for influensavaksinasjon

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

For flere detaljer om vedtakene se regjeringen.no og Helsedirektoratet.no

 

Brønnøy vil gi tilbud om influensavaksine på Samfunnshuset i Brønnøysund følgende dager:

 • Tirsdag                13/10-20   kl 09.00-14.00
 • Onsdag               14/10-20   kl 09.00-12.00
 • Tirsdag                03/11-20   kl 09.00-12.00
 • Tirsdag                10/11-20   kl 09.00-12.00

De som skal vaksineres på Samfunnshuset må ha på munnbind. Dette utleveres ved ankomst.

Det er krav om 2 meter avstand, og 2 meter avstand ved venting 20 minutter etter vaksinering.

Pris for vaksine lege: Pasienter i risikogruppe som oppsøker lege skal maksimalt betale 50,- kr for vaksine og vaksinering.  Pasienter som har frikort, får vaksine og vaksinering gratis. For de med allerede oppsatt time til lege, kan få satt influensavaksine på legekontor.

Det vil bli mulig å få tatt vaksine på apotek1 og Boots apotek for anbefalte risikogrupper.

Pris i apotek. Apotekenes vaksinasjonstjenester er ikke prisregulert. Pasienter i risikogruppene som får vaksine rekvirert og eventuelt satt i apoteket betaler den pris apoteket fastsetter.

 

Folkehelseinstituttet anbefaler en egen vaksine (Fluad) til de eldste. Denne vaksinen skal i inneværende sesong primært gis til beboere over 65 år i sykehjem og omsorgsboliger/forsterkete botilbud. Deretter kan vaksinen tilbys til personer over 80 år som står i kø for institusjonsplass og/eller har et omfattende hjelpebehov for å ivareta egen helse. Denne vil være tilgjengelig fra månedsskiftet november/ desember.

 

Hjelp oss å begrense smitte av koronavirus

Kom frisk! Du skal ikke møte til vaksinering hvis du har luftveissymptomer, feber eller andre tegn som kan bety at du er smittet av koronavirus.

Det kommer til å være køvakt, sånn at avstandskravet overholdes og ivaretas. Vis hensyn!