Informasjon til bønder i SHMIL-området vedr.levering av landbruksplast

Som en av få interkommunale avfallsselskap i Nord-Norge tar SHMIL fortsatt imot landbruksplast vederlagsfritt på våre gjenvinningsstasjoner.  Det siste året har situasjonen for levering av plastemballasje blitt vanskeligere og prisene går stadig nedover. For i det hele tatt å kunne levere plast, er det stadig strengere krav til kvaliteten på plasten. Det er derfor en forutsetning for å levere landbruksplast vederlagsfritt på SHMILs gjenvinningsstasjoner, at plasten er riktig sortert. Det har de siste årene dukket opp en rekke farger på rundballeplasten som skal gi bidrag til kreftsaken. Ulempen med denne plasten er imidlertid at kvaliteten er dårligere og at den derfor må sorteres ut og leveres separat fra den hvite/blanke rundballefolien. Vi ser at dette nok ikke er godt nok kommunisert ut når bøndene kjøper slik plast. For å være i forkant av problemene ved levering sender vi derfor ut en henvendelse til landbrukskontorene og ber dere om å videresende dnne informasjonen til bønder i deres kommune. På våre hjemmesider ligger det informasjon om hvordan plasten skal sorteres for at den skal kunne leveres vederlagsfritt. Plast som ikke er sortert i henhold til disse kriteriene, må bonden betale restavfallspris for å levere. Dette fordi vi enten må bruke store ressurser på å sortere plasten, eller vi må sende den til forbrenning.

 

Les mer om hvordan landbruksplasten skal sorteres på våre hjemmesider:


http://shmil.no/2019/05/16/rosa-landbruksplast/

 

Eller på Grønt Punkt sine hjemmesider:

https://www.grontpunkt.no/snarveier/nyheter-innsikt/presse/vaare-filmer/min-kildesortering-landbruksplast/

 

Du finner en oversikt over leveringssteder for landbruksplast her:

 

http://bransjekart.sortere.no/r/gpn

 

 

Ta gjerne kontakt med SHMIL dersom det er spørsmål knyttet til sortering. Levering av landbruksplast vederlagsfritt må plasten leveres på et av våre anlegg. Dersom det er behov for henting av landbruksplast henviser vi til aktører i næringslivet – f. eks Retura Shmil som driver med contanerutleie. Deres hjemmeside er: www.returashmil.no