Informasjonsmøte - Biogassanlegg i Sømna

Siden nyttår har det vært jobbet med å se på muligheten for å etablere et biogassanlegg i Sømna. I denne forbindelse ønsker Sømna kommune å invitere gårdbrukere og andre interesserte til informasjonsmøte.

Tidspunkt: Fredag 29.November kl.10.30-13.30.

Sted: Sømna Kro og gjestegård

Invitasjon finner du her.