Informasjonsmøte om Inn på tunet

21. Oktober inviterer Fylkesmannen i Nordland og Inn på tunet Norge SA til et informasjonsmøte om Inn på tunet i Brønnøysund for gårdbrukere på Helgeland. Tema på møte vil være Fylkesmannens arbeid med Inn på tunet, grunnleggende informasjon om Inn på tunet, og mer spesifikt om hvilke tjenester som leveres og hvilken krav som stilles. I tillegg vil godkjenningsordningen være et tema på møtet. En måned etter dette informasjonsmøte vil det bli arrangert et kurs for gårder som ønsker å bli Inn på tunet - godkjent. Påmeldingsfrist er 17.oktober til fmnoiro@fylkesmannen.no.