Innskriving av førsteklassinger 2020/2021

Nå skal alle nye førsteklassinger i kommunen være kontaktet.

Dersom det er noen som ikke har fått innskrivingsbrev, ber vi

disse å ta kontakt med oppvekstkontoret på Rådhuset 75012108.

Oppvekstkontoret

Vi kan samtidig informere om at skoleruta for 2020/2021 er klar. Den finner du her