Invitasjon til møte - Revisjon av landbruksplan for Brønnøy kommune

Brønnøy kommune inviterer i samarbeid med Brønnøy landbruksforum til åpent møte i forbindelse med revisjon av landbruksplan for Brønnøy kommune.

Målgruppe: Gårdbrukere- og rettighetshavere på strekningen Skillebotn - Horn og andre interesserte lag og enkeltpersoner.

Møte vil finne sted på Rådhuset fra 12.00 - 15.00.