Kartlegging - barnepass for personell med kritiske funksjoner

Beredskapsutvalget i Helsedirektoratet anser at følgende 15 funksjoner er kritiske for samfunnet:

Kartlegging - barnepass for personell med kristiske funksjoner

Vi må sikre at disse gruppene ikke er utilgjengelige for sin arbeidsgiver på grunn av omsorg for barn som nå er hjemme på grunn av at skoler/barnehager er stengt.

VIKTIG!

Vi må likevel være SVÆRT restriktive for å forhindre at vi kommer i en situasjon der vi samler mange barn igjen og nedstengingen ikke får den effekt den er tiltenkt. Det må være leder som avgjør hvorvidt den ansatte er kritisk for at funksjonen skal være operativ.

Kontrollspørsmål ved vurdering av behov:

  1. Har den ansatte en kritisk funksjon (tenk også her på antall som er nødvendig for å opprettholde funksjonen).
  2. Har den ansatte barn som har behov for tilsyn – vi setter øvre grense på 4. årstrinn – med unntak for helt spesielle behov.
  3. Har den ansatte aleneforeldreansvar?
  4. Hvis nei, har den andre foresatte også en kritisk funksjon – hvis nei må den andre foresatte ha ansvar for tilsyn for barna.
  5. Har den ansatte prøvd å finne andre tilsynsmuligheter?

     

    Det vil snarest gis tilbakemelding om innmeldte behovet oppfyller kravet. 

Meld ditt behov her:

Felt merket med * må fylles ut