Klipp hekker og busker

Brønnøy kommune oppfordrer hjemmelshavere inntil kommunal veg å klippe hekker og busker ved eiendommen sin, slik at bilistene ikke overser syklister og gående.

Link til: vegetasjonsrydding