Krav til faktura som sendes Brønnøy kommune

Alle fakturaer til Brønnøy kommune skal sendes elektronisk i standardformatet EHF.

Alle fakturaer skal merkes med ressursnummer i referensefeltet. Korrekt ressursnummer oppgis av bestiller.

Alle fakturaer skal tilfredsstille krav til salgsdokumenter i henhold til bokføringsforskriften § 5-1-1.

 

Brønnøy kommune returnere alle papirfakturaer og fakturaer som ikke oppfyller våre krav