Krisesentertilbud på Sør-Helgeland i ukene 27-30

I uke 27, 28, 29 og 30 ivaretar Helgeland krisesenter i Mosjøen tilbudet til innbyggerne på Sør-Helgeland. Dette gjelder både samtaler per telefon, personlige samtaler på senteret og botilbud. Vakttelefon for hjelp og bistand er fortsatt 75 02 17 11